Imię i przydomek hodowlany psa

PKR

Suka / Pies: Suka Pies

Data urodzenia (DD/MM/YYYY)

Data śmierci (DD/MM/YYYY)

Hodowca

Zdobyte tytuły


Rodzice

Dziadkowie

Pradziadkowie

Pra-pradziadkowie


Ojciec


Matka


Komentarz


Czy pies ma / miał wykonane badania (Proszę zaznaczyć badania, które były wykonane oraz przesłać wyraźne skany)

Badanie serca
PRA
DNA profil
Inne (podaj jakie):

Imię

Nazwisko

Adres email (w celu potwierdzenia zgłoszenia)

Dane osobowe nie będą umieszczane w bazie danych bez zgody właściciela psa:

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody